Oferta

 1. Mapy
  – Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych
  – Mapy zasadnicze
  – Mapy jednostkowe
  – Geodezyjna inwentaryzacja powykonwcza budowli i urządzeń podziemnych
  Wykonujemy mapy w formie tradycyjnej i numerycznej. Wykonujemy również skanowanie i kalibrację map, oraz ich wektoryzację.
 2. Badanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości
  – podziały nieruchomości
  – wznowienia i stabilizacja znaków granicznych
  – rozgraniczenia i wskazania granic nieruchomości
  – badania ksiąg wieczystych
 3. Projekty drogowe
  – mapy do celów projektowych i
  – numeryczny model terenu (DTM)
  – wyodrębnianie nieruchomości pod drogi
 4. Dodatkowe prace geodezyjno-kartograficzne
  – skanowanie i kalibracja map
  – wektoryzacja obrazów rastrowych
  – opracowanie map wektorowych
  – plotowanie map