Cennik

USŁUGA ILE KOSZTUJE?
Tyczenie lub wznowienie granicy nieruchomości (za pierwsze 4 pkt.) 400,00 – 2000,00
kolejny punkt 130,00 – 650,00 zł
Tyczenie budynku ( za pierwsze 4 pkt.) 300,00 – 1000,00 zł
kolejny punkt 50,00 – 150,00 zł
Sporządzenie mapy do celów projektowych (do 1ha) 500,00 – 2000,00 zł
Podział nieruchomości (za pierwsze dwie działki) 1000,00 – 3500,00 zł
kolejna działka 200,00 – 650,00 zł
Inwentaryzacja budynku 800,00 – 1000,00 zł
Inwentaryzacja sieci urządzeń i instalacji podziemnych (pierwsze 100 m) 700,00 – 1000,00 zł
kolejne 100 m 250,00 – 500,00 zł
Inwentaryzacja powykonawcza poszczególnych przyłączy do budynku 450,00 – 800,00 zł/przyłącze
kolejne przyłącze 150,00 – 250,00 zł

Powyższe ceny są przykładowymi kwotami za wykonane usługi.
Każda usługa jest wyceniana indywidualnie.

Jeśli chciał byś poznać koszt wykonania usługi skontaktuj się poprze formularza kontaktowego lub zadzwoń: 601 79 44 41.